Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie COVID-19- populacja ogólna

Postrzegany przymus i samopoczucie psychiczne podczas pandemii
Informacje ogólne:
Zakład Psychologii Zdrowia Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum Uniwersytet Jagielloński:

 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe badaczy:

dr Jakub Lickiewicz (psycholog)

dr Iwona Malinowska- Lipień (pielęgniarka)

ankieta.covid(at)gmail.com


Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną CM UJ (nr 1072.6120.224.2020)

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym Zanim podejmiesz decyzję o uczestnictwie, ważne jest abyś zrozumiał/ła, dlaczego prowadzimy te badania i z czym się one wiążą. Postaraj się poświęcić trochę czasu na uważne przeczytanie poniższych informacji i jeśli tego potrzebujesz omów je z innymi osobami. Jeśli jest coś dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz uzyskać więcej informacji prześlij do nas zapytanie na adres ankieta.covid(at)gmail.com Celem badania jest zrozumienie życiowych doświadczeń osób, które zostały objęte zakazem wychodzenia i/lub są kluczowymi pracownikami podczas pandemii COVID-19. Chcielibyśmy przede wszystkim zrozumieć, w jaki sposób te doświadczenia i inne czynniki wpłynęły na Twoje postrzeganie przymusu i Twoje samopoczucie psychiczne wynikające z pandemii lub pracy zawodowej podczas pandemii. To badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas badania to około 20-30 minut. 
W tej ankiecie jest 55 pytań.