Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Badanie potrzeb i postaw specjalistów wspierających osoby transpłciowe i niebinarne

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu naukowym, którego celem jest zbadanie wiedzy, postaw i potrzeb specjalistów związanych z udzielaniem szeroko rozumianego wsparcia pacjentom transpłciowym i niebinarnym w Polsce.

Badanie adresowane jest do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, seksuologów na różnych etapach podyplomowego kształcenia zawodowego.

Projekt jest realizowany w Katedrze Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przez zespół badawczy kierowany przez dra n. med. Bartosza Grabskiego. Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badanie ma charakter kwestionariuszowy i anonimowy. Udział w badaniu nie powinien zająć więcej niż 15-20 minut. 

Kwestionariusz obejmuje pytania dotyczące danych demograficznych, profilu zawodowego, doświadczeń związanych z wspieraniem transpłciowych i niebinarnych pacjentów a także ocenę najlepszego postępowania w przypadku dwóch dobranych losowo studiów przypadków.

Z uczestnictwa w badaniu można wycofać się w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy zamknąć okno przeglądarki. Ze względu na anonimowy charakter badania nie będzie możliwe jednak wycofanie się z uczestnictwa w badaniu po przesłaniu wypełnionego kwestionariusza.

Wyniki badania pozwolą na opracowanie rekomendacji dotyczących kształcenia specjalistów wspierających transpłciowych i niebinarnych pacjentów w Polsce.

Zachęcamy także do udostępnienia linku do badania innym specjalistom, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym badaniem!

 

dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Pracownia Seksuologii, Katedra Psychiatrii UJCM

 

dr n. o zdr., dr n. społ. Magdalena Mijas

Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego UJCM

 

lek. Mateusz Pliczko

Pracownia Seksuologii, Katedra Psychiatrii UJCM

 

mgr Wit Kania

Instytut Psychologii UJ

 

mgr Krzysztof Kasparek

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

 

dr n. społ. Karolina Koziara

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego UJCM

(To pytanie jest wymagane)
Aby wziąć udział w badaniu należy zaznaczyć poniższe pole a następnie wybrać przycisk "Dalej". Aby zakończyć udział w badaniu wystarczy zamknać okno przeglądarki.