0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena wypalenia zawodowego i jego uwarunkowań wśród polskich pielęgniarek epidemiologicznych podczas pandemii COVID-19

 

 

 

Szanowni Państwo,


Pandemia COVID-19 odcisnęła się na wielu obszarach życia społecznego, a szczególnie na ochronie zdrowia. Jej skutki szczególnie dotkliwe są dla pacjentów i personelu medycznego, a ich diagnoza i ocena stanowi przedmiot wielu badań na całym świecie.
Obciążenia codzienną pracą pielęgniarek epidemiologicznych w dobie pandemii jest niekwestionowane. Prawdopodobnie jest też przyczyną zmęczenia i wypalenia zawodowego. Próbą analizy tego problemu jest badanie realizowane przez interdyscyplinarny zespół pracowników Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ, Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CMUJ we współpracy Krajowym Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Podstawą badania jest kwestionariusz ankiety złożony z trzech części: autorskiego kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania pielęgniarek epidemiologicznych w polskich szpitalach oraz dwóch standaryzowanych kwestionariuszy – zmęczenia i wypalenia zawodowego.

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest dla celów naukowych w ramach badań pt. „Ocena wypalenia zawodowego i jego uwarunkowań wśród polskich pielęgniarek epidemiologicznych podczas pandemii COVID-19” prowadzonych przez Zakład Kontroli Zakażeń Katedry Mikrobiologii oraz Zakład Zarządzania Pielęgniarstwa i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CMUJ we współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe. 
Wszelkie uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko na potrzeby niniejszego badania z zachowaniem ochrony danych osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Pana/i udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety.
Prosimy o szczere odpowiedzi. Jeśli w treści pytania nie jest podane inaczej, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź przez postawienie znaku X w odpowiednim polu.

 

dr hab. Anna Różańska
Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii
Collegium Medicum UJ
dr Anna Szczypta
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego