Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotycząca żywienia dziecka w samorządowych żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

 

celem niniejszej ankiety jest uzyskanie dokładnych i pełnych odpowiedzi dotyczących potrzeb żywieniowych dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podlegających Urzędowi Miasta Krakowa. Dotyczy ona szczególnie możliwości oraz barier spożywania posiłków podczas pobytu dziecka wymagającego stosowania diety eliminacyjnej lub leczniczej w wymienionych jednostkach edukacyjno-wychowawczych. Ilekroć w niniejszej ankiecie jest mowa o jednostkach edukacyjno-wychowawczych należy przez to rozumieć samorządowe żłobki, przedszkola i szkoły.

W przypadku, gdy mają Państwo wiecej niż jedno dziecko przebywające aktualnie w jednostkach edukacyjnych bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety osobno dla każdego dziecka.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do wypełnienia  poniższej ankiety. Zebrane dzięki niej  informacje będą wykorzystane jedynie do celów przygotowania zbiorczego raportu oraz publikacji dotyczącej tej kwestii.

 

Aby cel ankiety i poprawa sytuacji żywieniowej dzieci zostały osiągnięte, potrzebna jest szczerość w udzielanych odpowiedziach. Można sobie na nią pozwolić bez żadnych obaw, ponieważ ankieta jest anonimowa. Potrzebujemy danych dotyczących daty urodzenia dziecka, aby ocenić stan odżywienia badanych dzieci (na siatkach centylowych) na podstawie wpisanych informacji o wysokości i masie ciała.

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie polega na zaznaczeniu odpowiedzi  znakiem – X lub wpisaniu właściwej odpowiedzi .

Znak (*) przy pytaniu oznacza, że jest ono obowiązkowe i bez udzielenia odpowiedzi nie będzie można wysłać ankiety.

Zespół Badawczy Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami

Osoba do kontaktu dr Beata Piórecka (beata.piorecka@uj.edu.pl)

W tej ankiecie jest 53 pytań.